Adatvédelmi tájékoztató


1. Általános rendelkezések

A Gravotrade Magyarország Kft., a továbbiakban Gravotrade, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Gravotrade a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait.
Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor tájékozódhat a Gravotrade által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Gravotrade weboldalain megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

2. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása

Adatkezelő neve: Gravotrade Kft.

Adatkezelő székhelye és elérhetőségei: 1089 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 10. (www.gravotrade.hu; +36-1-323 1220; gravotrade@gravotrade.hu)

A Gravotrade a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő elérhetővé tételére használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag törvényi kötelezettség vagy felhatalmazás alapján kerül sor, illetve, ha az érintett felhasználó ehhez hozzájárulását adta a Gravotrade részére. A Gravotrade az adatok tárolását és kezelését különösen az alábbi célok érdekében végzi:

Az oldal látogatásával Gravotrade automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a kívánt tartalom (pl. különösen a tartalom, szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos telefon) tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.

A Gravotrade ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása, valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs feladatok ellátása érdekében.

Gravotrade indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: (1) az adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség; (2) a Gravotrade-nek törvényes érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az megfeleljen a felhasználók igényeinek.

3. Személyes adatok további kezelése

Kapcsolatfelvétel a felhasználó/fogyasztó részéről

Adatait Ön a (Lépjen kapcsolatba velünk!) kapcsolat felvételi űrlapon keresztül is megadhatta számunkra, illetve felkereshetett bennünket valamelyik elérhetőségünkön is, például e-mailen, telefonon vagy levélben. Megkeresését az Ön hozzájárulásának tekintjük, ahol adatait kérésének megválaszolásához használjuk fel.

 

Megőrzési idő

Amennyiben a további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatait 2 hónapig őrizzük meg. 
Ettől eltérő a megőrzési idő, amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk. Ebben az esetben a jogszabályban (Fogyasztóvédelemről szóló törvény) meghatározott megőrzési időt kell alkalmaznunk, amely 5 év.

 

Fogyasztókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás /Online közösségek


Ön hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy a Gravotrade kezelje

 • elérhetőségi adatait, amelyeket esetlegesen a Gravotrade részére megadott, (adatkezelés célja: megkeresés megválaszolása)
 • a Gravotrade-del folytatott elektronikus kommunikációjának tartalmát és körülményeit, úgymint a service űrlapot vagy e-mail levelezéseket, (adatkezelés célja: megkeresés megválaszolása)
 • a Gravotrade weboldalainak Ön által történő használatára vonatkozó adatait, (adatkezelés célja: weboldal optimalizálás)

 

Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a fenti elérhetőségek valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

4. Sütik, pixel, ujjlenyomatok

Az oldal sütiket és ahhoz hasonló technológiai megoldásokat alkalmaz. Az oldal alapműködéséhez szükséges sütik kezelése automatikusan történik. Más sütik (vagy ehhez hasonló technológiai megoldások) csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén kerülnek alkalmazásra. Az általunk használt sütikkel (vagy ehhez hasonló technológiai megoldásokkal) és funkciójukkal kapcsolatban bővebb információt a Sütik szabályzat menüpont alatt ér el. Szintén e menüpont alatt olvashat arról, hogy miként tudja a jövőre nézve a már megadott hozzájárulását visszavonni.

Az Ön által tett beállítások az adott oldalra, az éppen használt böngészőre és eszközre lesznek érvényesek. Amennyiben tehát Ön otthonról és munkahelyéről is meglátogatja oldalunkat vagy többféle böngészőt is használ, akkor az Ön által preferált beállításokat minden egyes eszközre, illetve böngészőre meg kell adnia.

 

 

5. Webes nyomkövetés

Webtrekk

Külön hozzájárulása esetén jelen weboldal marketing és optimalizálási célból adatokat gyűjt és tárol a Webtrekk technológia alkalmazásával. Az adatokat névtelen vagy álnevesített felhasználói profilokhoz (az adott technológiától és az igényelt szolgáltatástól függően) rendelik, valamint a további adatkezelés is ilyen módon történik. Ezen felhasználói profilok tárolására sütik vagy hasonló technológiák formájában kerül sor a fentiek szerint.

A weboldalra való belépéskor végzett adatgyűjtésen túlmenően (a fent meghatározottak szerint), adatok kerülnek rögzítésre a honlapunkra való belépésre használt weboldalra, az oldalunk használatakor látogatott más weboldalakra, valamint a weboldalunk keresésére használt keresőszavakra vonatkozóan is.

Felhasználóink kifejezett hozzájárulása nélkül, a Webtrekk technológia segítségével gyűjtött adatokat nem használjuk a látogatók személyének azonosítására, továbbá nem vonjuk össze azokat az érintett felhasználóra vonatkozó más személyes adattal sem.

Amennyiben ezen adatok személyes adatoknak minősülnek, kezelésükre jogszabály alapján kerül sor, mely szerint az adatkezelés a következő indokok alapján jogszerű: (1) a Gravotrade-nek törvényes érdeke fűződik ahhoz a weboldalt a felhasználók igényeihez igazítsa; (2) az adatokat álnévvel ellátott formában használja fel marketing és optimalizálási célokra, amennyiben a felhasználó ezt nem tiltotta meg.

Adatgyűjtés letiltása

a) Az alábbi hivatkozásra való kattintással is megtilthatja, hogy a Webtrekk adatokat gyűjtsön és tároljon: Az adatgyűjtést nem engedélyezem

A Webtrekk nyomonkövető funkció kiiktatása letiltó sütiken keresztül történik. A sütit a megnevezett tartományhoz, böngészőnként és eszközönként kell beállítani. Éppen ezért, ha weboldalunkra otthonról és munkahelyéről is belép, illetve több böngészőt is használ, minden eszköz, illetve böngésző esetében el kell utasítania a Webtrekk adatgyűjtést és tárolást.

b) Másik lehetőség, hogy a böngésző megfelelő beállításával tiltjuk meg a sütik alkalmazását; megjegyezzük azonban, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni alkalmazni a weboldal valamennyi funkcióját.

A webes nyomkövetésre vonatkozó további információkért, kérjük, olvassa el szolgáltatónk Adatvédelmi irányelvét: Webtrekk Adatvédelmi irányelv 

 

 

 

 

 

 

 

6. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok

Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:

 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
 • Adathordozhatósághoz fűződő jog (2018. május 25-től kezdődően)

Tiltakozáshoz való jog

A Gravotrade jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Gravotrade ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Gravotrade bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

IIlyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a következő címen: Gravotrade Kft. 1089 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 10. (e-mail: gravotrade @gravotrade.hu).

 

7. A közösségi média beépülő moduljainak alkalmazása

A különböző közösségi hálózatok beépülő moduljai („plug-in”) megtalálhatók weboldalainkon. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat az érintett társaságok („szolgáltatók”) biztosítják. Az említett szolgáltatók közé tartoznak az alábbiak:

A Facebook felületet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) működteti.

 

A Google+ és YouTube szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”) biztosítja

 

Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) biztosítja.

 

A LinkedIn felületet a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”) működteti.

 

A weboldalainkat böngésző felhasználók adatainak magasabb szintű védelme érdekében ezek a beépülő modulok „2-kattintásos gombként" vannak létrehozva. A beágyazás ezen formája biztosítja, hogy amikor egy ilyen modult tartalmazó oldalunkról nyitnak meg egy oldalt, a modul nem kapcsolódik automatikusan az adott szolgáltató szervereihez. A böngésző csak abban az esetben létesít közvetlen kapcsolatot a szolgáltatók szervereivel, ha Ön aktiválja a beépülő modulokat, és ezzel engedélyt ad az adatok továbbítására. Ilyenkor az érintett szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja a különböző beépülő modulok tartalmát, ami azt követően a képernyőn is megjelenik.

A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy Ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve valamely szolgáltató felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

 

Hírek, akciók • Új családtag érkezett, akit szeretnénk bemutatni!

 • „Velünk Örökre beírja nevét a jövőbe!”
  Tanfolyamunkon interaktív gyakorlati lehetőséget biztosítunk!

 • Fókuszban a lézeres gépek és alapanyagok! Szeretettel várjuk Önt és kedves kollégáit Lézeres szakmai napunkon, ahol szeretnénk összefoglalni, tárgyi bemutatókkal illusztrálni a GravoTech lézergépek megbízhatóságát, hatékonyságát, termelékenységét!


 • Gravír alapanyagaink folyamatos fejlesztés alatt állnak.


 • Gyönyörűen kidolgozott, réz és fanyéllel. Háromféle fejátmérőben 42mm, 32mm, 24mm. Mechanikusan megmunkálható, pecsétviaszhoz és plombákhoz ajánljuk!

 • Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a VIII. kerületi Önkormányzat tájékoztatása alapján 2017. október 01-től környékünkön a parkolás díjfizetés ellenében vehető igénybe!


 • Tisztelt Partnereink!
  Használt gép vásárlása esetén, kérjük Önöket, vegyék figyelembe, hogy a régi, nem MEPB típusú
  Gravograph IS 400 és IS 6-7-8000 gépek elektronikája már nem javítható,
  az alkatrész utánpótlás megszűnt.